Var Det Du

 

 

 

Var det du eller var det jag,
som gick i dansen så bra?
(rpt)
Vi super och vi rumler, vi danser och vi tumler
O kom du vackra flicka, gå i dansen med mej!
(rpt)

(“Du” is as in French “du pain” not German “du bist”!)